Term

Quy Định Website Runmc.org
Website đang trong quá trình thử nghiệm, phát triển dựa vào những nội dung chia sẽ kiến thức về thủ thuật tin học. Chia sẽ những thông tin hưu ích, vì vậy tất cả các nội dung, hình ảnh và tài liệu ở Runmc.org sẽ tuân thủ theo các yêu cầu sau:

KHÔNG vi phạm pháp luật Việt Nam.
KHÔNG vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam.
KHÔNG liên quan đến chính trị, tôn giáo.
KHÔNG liên quan đến H A C K, C R A CK, bẻ khóa, nội dung vi phạm bản quyền,…
KHÔNG có nội dung (bài viết, hình ảnh, âm thanh, video,…) liên quan đến đồi truỵ, khoả thân, 18+.
KHÔNG có ngôn đả kích lẫn nhau, xuyên tạc đưa những thông tin không đúng sự thật trong mục comment. ( Nội dung comment sẽ được xét duyệt kỹ)
PHẢI giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, gõ tiếng Việt có dấu, hạn chế tối đa sử dụng tiếng nước ngoài. Không được sử dụng toàn chữ viết HOA trong tiêu đề và nội dung bài viết.