Call: 0905.110.533 | Email: admin@runmc.org

Tháng: Tháng Mười 2016


Bắt đầu từ năm 2015, Corel bắt đầu chặn bản quyền, bắt người dùng phải mua để mới sử dụng được. Đa số các anh em thiết kế ở HCM bị tình trạng này. Hôm nay mình hướng dẫn cách Read more…