Năm: 2016


Bắt đầu từ năm 2015, Corel bắt đầu chặn bản quyền, bắt người dùng phải mua để mới sử dụng được. Đa số các anh em thiết kế ở HCM bị tình trạng này. Hôm nay mình hướng dẫn cách Read more…